1. 4. 2015

Zprostředkovatelský řád a Komise pro činnost zprostředkovatelů

Výkonný výbor FAČR na základě článku 1, předpisu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Regulations on Working with Intermediaries, schválil na svém pravidelném zasedání Zprostředkovatelský řád, kterým je zrušena Směrnice pro činnost agentů hráčů fotbalu. Zprostředkovatelský řád je účinný ke dni 1. 4. 2015.

Na základě výše uvedeného rozhodl Výkonný výbor FAČR o zrušení Komise pro agenty hráčů FAČR s účinností ke dni 31. 3. 2015. Zároveň Výkonný výbor FAČR rozhodl o zřízení Komise pro činnost zprostředkovatelů ke dni 1. 4. 2015 ve složení předseda JUDr. Jan Pauly, Mgr. Ondřej Zvára a Martin Říha.

Dokument

22. 7. 2015

Zprostředkovatelský řád 1.4.15