31. 3. 2016

Změny Věcného záměru nového Přestupního řádu

Na svém zasedání dne 22. 3. 2016 přijal Výkonný výbor FAČR několik málo změn věcného záměru nového Přestupního řádu, které představují první výsledky probíhajícího připomínkového řízení jeho paragrafovaného znění.

To končí posledního března, předpis samotný pak nabyde účinnosti k 1. 6. 2016. Věcný záměr v nejaktuálnějším znění lze nalézt ZDE.

Výčet výše zmíněných změn je následující:

1) Výkonný výbor FAČR schválil ve vztahu k tréninkové kompenzaci návrat k původně navrhované koncepci, tedy že se tréninková kompenzace bude vyplácet bez rozdílu též při uzavření standardní profesionální smlouvy a nikoliv jen u ligové profesionální smlouvy.

2) S ohledem na to, že tréninková kompenzace je novým institutem, bude se vyplácet pouze u hráčů, kteří k nabytí účinnosti předpisů nebudou v členském klubu, který s ním smlouvu v budoucnu uzavře, registrováni. Bude se tedy vztahovat pouze na případy hráčů, kteří do členského klubu přestoupí po 1. 6. 2016, protože hráči stávající do členského klubu přestoupili za jiných pravidel a tréninkové kompenzace jsou často řešeny smlouvami o přestupu za jiných legislativních podmínek.

3) Tréninková kompenzace nebude vyplácena u hráče, který přestoupí po skončení jeho profesionální smlouvy v případě, že mateřský klub nenabídne hráči prodloužení smlouvy za přinejmenším stávajících podmínek alespoň 30 dnů před koncem její účinnosti. Obdobně to platí u tréninkové kompenzace dle pravidel FIFA s tím rozdílem, že lhůta je šedesátidenní.

4) K úpravě došlo rovněž ve vztahu k tzv. pravidlu tří. Jeho podoba bude oproti původně navrhované upravena tak, že v druhé lize může nastoupit bez ligové profesionální smlouvy nejvýše 5 hráčů v jednom utkání, jeden hráč takto může nastupovat nanejvýše po dobu jedné části soutěžního ročníku, v první lize pak nejvýše 3 hráči v jednom utkání a jeden hráč takto může nastupovat opět po dobu jedné části soutěžního ročníku. Zároveň hráč, který jednou již měl uzavřenou ligovou profesionální smlouvu, bude oprávněn v první nebo druhé lize nastoupit již jen s ligovou profesionální smlouvou a výjimky se na něj tudíž vztahovat nebudou.

Do Přestupního řádu bude rovněž zahrnut „studijní přestup“, který se bude provádět na základě předložení předepsaného tiskopisu s doložením dokladu o přijetí hráče na studium registračnímu úseku FAČR. Půjde o dočasný přestup, kdy po ukončení studia bude proveden přestup zpět do původního mateřského klubu. Samozřejmě takový dočasný studijní přestup bude možné uskutečnit za té podmínky, že by nebylo možné, aby s ohledem na studium hráč po jeho dobu působil v mateřském klubu.