2. 6. 2022

Zdravotnický workshop FAČR s důrazem na řešení akutních situací na hřišti

O uplynulém víkendu se pražském hotelu NH Prague Collection uskutečnil pravidelný Zdravotnický workshop pořádaný Fotbalovou asociací České republiky a její Zdravotní komisí (ZK). 

Určený je pro lékaře klubů FORTUNA:LIGA, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA a reprezentačních týmů v návaznosti na výukový program UEFA „Football doctor education programme - FDEP.

„Cílem pravidelného workshopu je udržet standardy ve fotbalové medicíně, další rozvoj schopností, znalostí, a především praktických dovedností, které jsou zvláště v dnešní době alfou a omegou pro zvládnutí výjimečných situací, které mohou nastat i na fotbalovém hřišti. Prakticky to bylo možné sledovat během loňského mistrovství Evropy. Na základě programu, který na poli UEFA běží od roku 2012, se učíme, opakujeme přístupy a postupy využitelné k akutním stavům na hřišti,“ uvedl MUDr. Petr Čechal, předseda Zdravotní komise FAČR.

Právě skončený workshop, na který dle Licenčního manuálu fotbalové kluby mají povinnost vyslat alespoň jedenkrát ročně svého zdravotního zástupce, měl podle doktora Čechala vysokou úroveň.

 

„Velmi se vydařil, jak organizačně, tak odborně. Velký vděk patří všem zúčastněným a především lektorům, jež svými zkušenostmi, komunikací a jednáním se podíleli na vysoké úrovni workshopu po všech stránkách. Náplní semináře byla především první pomoc na hřišti, standardizovaný přístup k akutním stavům, jejich diferenciální diagnostice a bezpečnému převozu do nemocničního zařízení. Součástí byla také diskuse o šokových stavech, nácviku zajištění dýchacích cest, včetně použití laryngoskopu. Stejně jako řešení nejrůznějších reálných scénářů akutních stavů s jejich řešením na hřišti právě týmovým lékařem. Byť ke zmíněným situacím na hřišti dochází výjimečně či velmi zřídka, musíme být připraveni takové situace řešit. Tímto bych rád apeloval na všechny členy širšího realizačního týmu, aby tyto záležitosti nebrali na lehkou váhu a snažili se využít k přímé účasti podobných plánovaných akcí fotbalové asociace. Všichni si na workshopu počínali velmi dobře a myslím, že realizační týmy se těmito lékaři mohou pyšnit,“ řekl dr.Čechal.

Přítomní, které za FAČR přivítal její generální sekretář Michal Valtr, v rámci workshopu absolvovali také písemný test a praktickou zkoušku.

„Věřím, že se vždy najdou prostředky pro opakování podobných školení. Žádná akutní situace se natrénovat nedá, je však třeba mít zažité postupy a kroky při akutním ošetření a zajištění nejrůznějších akutních stavů, které mohou na hřišti nastat. Upřímně děkuji zdravotní komisi za podporu tohoto programu a všem, kdo se podíleli na přípravě workshopu. Bez zdraví není sport, který máme všichni tolik rádi,“ doplnil dr. Čechal.

V rámci workshopu byl oceněn také přínos dlouholetého předsedy Zdravotní komise (ZK) FAČR MUDr. Petra Krejčího staršího, který byl zároveň jmenován čestným předsedou ZK.

Zdravotnický workshop FAČR s důrazem na řešení akutních situací na hřišti