29. 10. 2020

Výzva Sboru rozhodců FAČR směrem k Martinu Haškovi st.

Sbor rozhodců FAČR považuje doplňující vyjádření Martina Haška st. publikované v článku ze dne 26. 10. 2020 na portálu isport.blesk.cz pod titulkem Hašek k hrozbě: Pokud to byla náhoda, rozhodcům se omlouvám (za svá nepravdivá a dehonestující tvrzení uvedená v rámci článku ze dne 24. 10. 2020 na portálu isport.blesk.cz pod titulkem „Rozsudek jsem znal už dva měsíce. Zasmáli jsme se tomu, říká Hašek starší“) za nedostačující.

Dál tak Sbor rozhodců FAČR trvá na předložení důkazů k jeho původním tvrzením, nebo na zaslání řádné písemné omluvy Sboru rozhodců FAČR i rozhodcům, kteří předmětnou věc rozhodovali v prvním stupni, a to včetně uveřejnění této omluvy v některém periodickém tisku, rozhlase či televizi.

Vyjádření uvedené v článku ze dne 26. 10. 2020 ze strany Martina Haška st. není dostačující ani prizmatem Sboru rozhodců FAČR, ani prizmatem rozhodců, kterých se jeho výroky dotkly, neboť jde toliko o tvrzení podmíněné, tj. fakticky o omluvu nejde. Dále Martin Hašek st. zopakoval, že údajně (byť snad náhodou) znal rozhodnutí dopředu, ale již nedokládá, kdo, kdy a co mu v této věci konkrétně sdělil. V jeho vyjádření rovněž absentuje jakákoliv omluva rozhodcům samotným, vedle toho Martin Hašek st. nedementoval ani jiná svá nepravdivá a dehonestující tvrzení.

Z výše uvedených důvodů Sbor rozhodců FAČR, coby nezávislý orgán FAČR, zaslal Martinu Haškovi st. adresnou výzvu, aby pro svá nepravdivá a dehonestující tvrzení buď předložil důkazy, anebo zaslal řádnou písemnou omluvu Sboru rozhodců FAČR jako orgánu i rozhodcům, kteří danou věc rozhodovali v prvním stupni. Jich se totiž výroky Martina Haška st. v tomto kontextu osobně dotýkají, a jsou tak způsobilé značnou měrou ohrozit jejich pověst nejenom v rámci fotbalového prostředí. Sbor rozhodců FAČR současně požaduje uveřejnit tuto omluvu v některém periodickém tisku, rozhlase či televizi.

V rámci předmětné výzvy Sbor rozhodců FAČR zopakoval, že pokud Martin Hašek st. této výzvě nevyhoví bez zbytečného odkladu, jsou jednotliví rozhodci, kteří rozhodovali danou věc v prvním stupni, připraveni řešit věc soudní cestou, a za tímto účelem již chystají předžalobní výzvu na ochranu své osobnosti. Rozhodci také zvažují podání trestního oznámení pro možné naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy.