29. 11. 2022

Výzva NSA Můj klub 2023 – prodloužen příjem žádostí do 30. 12. 2022

Národní sportovní agentura nově prodloužila žádost o finanční prostředky v rámci výzvy Můj klub 2023 do 30. 12. 2022. Fotbalová asociace České republiky vyzývá všechny kluby, aby svou žádost odeslaly včas.

„Chtěli bychom zástupcům všech klubů připomenout, aby nezapomněli vyplnit své žádosti o dotace od NSA. Není to příliš složité, ale pro fotbal jako takový nesmírně důležité, aby kluby o své peníze zažádaly. Dnešní doba je velmi náročná, náklady na sport obecně výrazně narůstají a dotace od NSA mohou mnoha klubům vyřešit existenční problémy,“ připomíná generální sekretář FAČR Michal Valtr.

„FAČR v rámci zjednodušení navíc zavedla v rámci IS FAČR možnost vygenerování seznamu hráčů podle jednotlivých kategorií dotačního programu Můj klub 2023,“ doplňuje Michal Valtr. Návod k vygenerování seznamu naleznete v samostatném článku: FAČR zavedla možnost generování členů a hráčů pro účely dotace Můj klub 2023

Fotbalová asociace České republiky od zveřejnění výzvy odpovídala mnoha klubům na řadu nejrůznějších dotazů. Zástupci asociace zůstávají v úzkém kontaktu s NSA a snaží se maximálně klubům vyjít vstříc a předávat jim veškeré potřebné informace.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti. 

Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00.

Po postupu v Rejstříku sportu (www.rejstriksportu.cz) a Jednotném dotačním portálu MF ČR je nutné žádost (včetně příloh) nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce. Další informace včetně potřebných příloh najdete ZDE.