Výzva MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátelé, členové FAČR.

Národní sportovní agentura zveřejnila 18. 9. 2020 Výzvu MŮJ KLUB 2021.

Vyhlášení této finanční podpory v částce 1,5 mld. korun pro sportovní kluby v ČR je velkorysým krokem Národní sportovní agentury, zejména v této složité době.

Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2021, která je výraznou pomocí pro zachování jejich sportovní činnosti.

Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR , kterou by kluby mohly získat, činí minimálně 450 mil. korun!

Jedná se o 3 471 členských klubů FAČR.

Pro přehlednost jsme připravili tabulku s uvedením sportovců (od 3 do 23 let) dle jednotlivých členských klubů FAČR s uvedením orientační dotační částky, kterou klub může získat dle parametrů této výzvy.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 22. října 2020 do 16. listopadu 2020.

Výše dotace

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií:

  • Kategorie 1: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 3 až 5 let (ročník narození 2018 až 2016) mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.
  • Kategorie 2: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let (ročník narození 2015 až 1998) mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.
  • Kategorie 3: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 10 let (ročník narození 2015 až 2011) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku.
  • Kategorie 4: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 23 let (ročník narození 2010 až 1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se neúčastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.
  • Kategorie 5: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 2004) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.
  • Kategorie 6: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Tréninkovou jednotkou se pro potřeby této Výzvy rozumí výkon sportovní činnosti organizovaný SK/TJ, jež je žadatelem v této Výzvě, v délce alespoň 45 minut. Pokud je souvislá tréninková jednotka delší, (např. v délce 1,5 hod) jedná se stále o jednu tréninkovou jednotku.

Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěže řízené národním sportovním svazem nebo krajským sportovním svazem, popř. uvedené v oficiální termínové listině příslušného sportovního svazu (kdy svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, příp. start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.). Jednou oficiální soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách).

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 625 Kč
B = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 1250 Kč
C = Počet sportovců žadatele kategorie 3 * 2500 Kč
D = Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2500 Kč
E = Počet sportovců žadatele kategorie 5 * 3750 Kč
F = Počet sportovců žadatele kategorie 6 * 2500 Kč

Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F

Kalkulačka

Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.agenturasport.cz.

Způsob podávání žádostí:

Žádost bude podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti. Funkcionalita podávání žádostí je nyní již aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu uveřejněného na internetové adrese www.rejstriksportu.cz.

I my jako Fotbalová asociace České republiky budeme v Rejstříku sportu aktualizovat svá data ohledně aktivních sportovců. Momentální čísla v Rejstříku se validují a tudíž zatím nemusí být reálná.

I proto apelujeme na kluby ať věnují zvýšenou pozornost při vyplňování žádosti.

Nebudete-li si vědět rady s vyplněním žádosti, neváhejte se obrátit s dotazy na náš email clenstvi@fotbal.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Po dobu nouzového stavu je určen pro komunikaci pouze tento emailový kontakt. Omlouváme se za nemožnost využít telefonického kontaktu. Ten bude opět aktivní až po skončení nouzového stavu.