3. 10. 2018

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Výzvu k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.

Od 8. října bude spuštěn IS-SPORT (https://is-sport.msmt.cz/) pro podávání žádostí, nejzazším termínem pro podání žádosti ve Výzvě MŮJ KLUB 2019 je 31. října 2018.

Podrobnosti včetně základních podmínek Výzvy najdete níže v přiloženém dokumentu.

Dokument

3. 10. 2018

Vyhlášení výzvy Můj klub 2019