23. 9. 2022

Výzva členům FAČR

Při hrazení členských příspěvků se některým členům může stát:

  • že platbu za ně uhradí jak klub, tak oni jako fyzické osoby;
  • že uhradí jinou částku, než jakou hradit mají (členové do 18 let a nad 70 let – 100 Kč, všichni ostatní – 200 Kč);
  • že u platby členství neuvedou variabilní symbol (rodné číslo).

Ve všech výše uvedených případech tak vznikne přeplatek a FAČR je v pozici, kdy nelze určit, komu se má přeplacená částka vrátit a za jakého hráče.

Vzhledem k tomu tímto FAČR v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru FAČR ze dne 6. 9. 2022 vyzývá všechny své členy, aby se o případné přeplatky za hrazení členských příspěvků na roky 2021 a 2022 přihlásili, a to nejpozději do 31. 12. 2022 prostřednictvím e-mailové adresy finance@fotbal.cz s doložením z jakého čísla účtu a pod jakým variabilním symbolem byl přeplatek uhrazen.