21. 1. 2022

Výstup ze zasedání Etické komise FAČR dne 20. 1. 2022

Etická komise FAČR na svém zasedání dne 20. ledna 2022 přijala jedno rozhodnutí, týkající se pana Jana Hořejšího. 


Etická komise došla k závěru, že se pan Jan Hořejší (ID FAČR: 60080336) provinil tím, že dne 6. 6. 2019 v pozici vedoucího sekretáře Řídící komise pro Čechy předal úplatek ve výši nejméně 100 000,- Kč od pana Romana Rogoze panu Robertu Hájkovi v souvislosti s ovlivněním utkání České fotbalové ligy TJ Sokol Živanice – FC Slavoj Vyšehrad hraným dne 1. 6. 2019 v Živanicích, čímž spáchal disciplinární přečin uvedený v § 49 odst. 1 DŘ ve spojení s § 10 odst. 1 písm. c) DŘ.

Dále se pan Jan Hořejší provinil tím, že dne 26. 6. 2020 při osobní schůzce ovlivnil rozhodčího Jiřího Musila, aby utkání Fortuna Národní ligy FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Slavoj Vyšehrad rozhodoval ve prospěch FC Slavoj Vyšehrad, čímž spáchal disciplinární přečiny uvedené v § 62 odst. b) DŘ a v § 64 odst. 1 písm. a) DŘ.

Dále se pan Jan Hořejší provinil tím, že se dne 12. 5. 2019 v ulici Skandinávská, Praha 5, sešel s rozhodčími Martinem Hányšem (ID FAČR: 85081600), Lukášem Nehasilem (ID FAČR: 86090170) a Janem Aubrechtem (ID FAČR: 81081802) a zadal jim za přítomnosti funkcionáře FC Slavoj Vyšehrad pana Romana Rogoze pokyny spočívající v ovlivnění utkání TJ Štěchovice – FC Slavoj Vyšehrad hrané téhož dne ve Štěchovicích, čímž spáchal disciplinární přečiny uvedený v § 62 písm. b) DŘ a v § 64 odst. 1 písm. a) DŘ.

Za spáchání výše uvedených disciplinárních přečinů uložila v souladu s § 28 odst. 3 písm. a) DŘ a § 20 odst. 2 písm. a) Etická komise panu Janu Hořejšímu podle § 49 odst. 1 DŘ úhrnný disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 4 let a peněžitou pokutu ve výši 25 000 Kč.