28. 2. 2017

Výkladové stanovisko Sekretariátu FAČR k odstavci IV. usnesení valné hromady FAČR

Výkladové stanovisko Sekretariátu FAČR
k odstavci IV. usnesení valné hromady FAČR o struktuře použití finančních zdrojů FAČR v roce 2017
(dále „usnesení“)

 

IV. Finanční podpora ve výši 30 mil. Kč bude rozdělena dle klíče:

a) 2 mil. Kč v souhrnu na ty hráčky (ženy), které v roce 2016 nastoupily k soutěžnímu utkání v základní sestavě nebo do něj v jeho průběhu vstoupily jako střídající hráčky; 

b) 13 mil. Kč v souhrnu na ty hráče a hráčky do 18 let včetně, kteří v roce 2016 nastoupili k soutěžnímu utkání v základní sestavě nebo do něj v jeho průběhu vstoupili jako střídající hráči;

c) 15 mil. Kč v souhrnu na ty hráče a hráčky starší 18 let, kteří v roce 2016 nastoupili k soutěžnímu utkání v základní sestavě nebo do něj v jeho průběhu vstoupili jako střídající hráči.

(dále „finanční podpora“)

 

  

Pro účely předejití případných pochybností se členům FAČR tímto předkládá výkladové stanovisko k některým odstavcům usnesení:

 

      I.         Finanční podpora náleží členským klubům;

 

    II.         Pro stanovení výše podílu finanční podpory náležící členskému klubu je rozhodný počet členů FAČR, kteří:

 

  1. jsou členy FAČR prostřednictvím členského klubu*, a
  2. jsou hráči ve smyslu odstavce IV. usnesení, a
  3. v období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017:

 

  • se stali členy FAČR v souladu s článkem 10 odst. 4 Stanov FAČR postupem podle §16 odst. 8 Evidenčního a registračního řádu (dále „ERŘ“), nebo
  • zachovali své členství ve FAČR v souladu s §18 ERŘ;

 

  III.         Rozhodným termínem pro určení výše finanční podpory ve vztahu k členství ve FAČR je 28. 2. 2017 ve 24:00.

 *Nikoli těch členských klubů, ve kterých mají provedenou registraci hráče