8. 5. 2017

VV FAČR potvrdil konání VH FAČR dne 2.6.2017

VV FAČR na svém mimořádném zasedání potvrdil, že se VH FAČR bude konat v plánovaném termínu 2. 6. 2017, o tom, zda proběhne volba volených orgánů rozhodnou delegáti valné hromady.

Na VH FAČR je nutné projednat další důležitá témata, mj. jako například: dělení členských příspěvků, schválení zásady pro rozdělování společných zdrojů a jiné.

Za fotbalovou asociaci budou nadále jednat společně její místopředsedové (tj. Zdeněk Zlámal a Roman Berbr). Generální sekretář Rudolf Řepka nadále řídí sekretariát Asociace a zajišťuje operativní styk s FIFA, UEFA a s fotbalovými svazy v zahraničí.

VV FAČR zároveň jasně deklaruje, že se všemi finančními a dotačními prostředky nakládá maximálně efektivně a zcela transparentně, což dokazují také pravidelné důkladné a kontrolní mechanismy. Veškeré kroky Výkonného výboru FAČR a sekretariátu FAČR jsou pod pravidelným dohledem interních (Revizní a kontrolní komise - RKK) i externích kontrolních (Nejvyšší kontrolní úřad, kontrolní orgány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, finanční úřady ČR, auditorská společnost Českého olympijského výboru KPMG a mezinárodních orgánů jakými jsou Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) a Evropská fotbalová unie (UEFA). Hospodářské zprávy jsou každoročně projednávány nejvyšším orgánem, tedy VH FAČR. Žádná ze zmiňovaných institucí nikdy nekonstatovala, že by ze strany FAČR došlo ke zneužití dotačních prostředků.