14. 7. 2011

VIDEO: Návod na léčbu a prevenci poranění svalů stehna

Tým českých odborníků vytvořil souhrnný program, který má umožnit fotbalistům odpovídajícím způsobem léčit a především pak předcházet zraněním stehenních svalových skupin.

Zranění stehenních svalů je v současné době jedním z nejčastějších zdravotních problémů, s nimiž se vrcholoví fotbalisté potýkají. Tým českých odborníků ve složení MUDr. Alexandr Kučera Ph.D., PhDr. Edwin Mahr Ph.D. a Bc. Petr Kádner proto vypracoval jakýsi léčebný a především pak preventivní manuál, kterak tato zranění léčit a v ideálním případě jim předcházet. Jedná se o vcelku jednoduché cviky, které však velmi příznivě ovlivňují léčbu, respektive celkový stav svalových skupin stehna. 

V první části manuálu je pozornost věnována léčbě svalového zranění. Zde je velmi důležitá počáteční fáze (cca 2 dny), kdy je třeba nechat postižený sval zcela v klidu, zamezit pokud možno krvácení a otoku, k čemuž lze použít nejlépe pružné obinadlo. Dále se doporučuje omezit hybnost končetiny a v případě potřeby se postižené místo může ledovat, ovšem ne přímo na kůži. 

Další fáze léčby většinou nastává kolem 3. až 4. dne od vzniku zranění a trvá přibližně 10 dnů. V tomto období je třeba především zabránit vzniku jizvy v poraněném místě a předejít atrofii svalu. V této fázi provádíme především kroková cvičení nízké až střední intenzity ovšem bez bolesti. 

Třetí fáze léčby nastává kolem 7. až 20. dne od poranění. V tomto období, pochopitelně s ohledem na rozsah a závažnost zranění, již začínáme pracovat na posílení pevnosti svalu. K tomu například slouží vyklusávání bokem, či překřižmo a obecně protahování svalů. Důležité upozornění – v případě bolestivosti rozhodně cvičení neprovádíme plnou intenzitou. 

Poslední fáze léčby svalového zranění nastává nejdříve po 14 dnech od poranění, ovšem může to být také až 30. den. V tomto období by již měly vymizet bolesti při všech činnostech, a proto se v této fázi již věnujeme všem cvičením s plnou intenzitou, pokud pochopitelně nebudeme cítit bolest. 

Všechny cvičební postupy můžete vidět na TV Fotbal, kde je pro vás připravenavideoinstruktáž ... léčba zraněných svalů

Mnohem důležitější jsou však s ohledem na zdraví fotbalistů preventivní cvičení, která výrazně snižují výskyt těchto zranění u vrcholových fotbalistů. Je třeba si uvědomit, že jiným způsobem je třeba procvičovat přední skupinu stehenních svalů (VIDEO instruktáž ... prevence a cvičení svalů přední skupiny) a jiným způsobem zadní skupinu stehenních svalů (VIDEO instruktáž ... prevence a cvičení svalů zadní skupiny).