Úřední deska - rozhodnutí

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Změna bankovního účtu pro platby členských příspěvků FAČR Zveřejnil: Fotbalová asociace - 1. 6. 2022
Adresát: členové FAČR - 30. 4. 2023
Rozhodnutí Návrhy na zařazení na kandidátní listinu MŘH Zveřejnil: Fotbalová asociace - 27. 5. 2022
Adresát: členové FAČR - 17. 5. 2025
Rozhodnutí Svolání mimořádné valné hromady FAČR Zveřejnil: Fotbalová asociace - 13. 5. 2022
Adresát: členové FAČR - 13. 5. 2025
Rozhodnutí Svolání 24. řádné Valné hromady FAČR Zveřejnil: Fotbalová asociace - 16. 4. 2022
Adresát: členové FAČR - 21. 4. 2025