Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení EK 13/23-1

Zveřejnit od: 27. 4. 2023
Zveřejnit do: 26. 4. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Patrik Filípek (ID: 68120451)

Dokumenty