Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j. EK 25/22-1

Zveřejnit od: 19. 9. 2022
Zveřejnit do: 17. 2. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Adam Tkadlec (ID FAČR: 97100987)

Dokumenty