Změna bankovního účtu pro platby členských příspěvků FAČR

Zveřejnit od: 1. 6. 2022
Zveřejnit do: 30. 4. 2023

Původce: Fotbalová asociace

Adresát: členové FAČR

Nové číslo bankovního účtu 9542682/0800 vedený u České spořitelny a.s. Původní bankovní účet u Monety bude v provozu do 31. 10. 2022, poté bude ukončen.

Dokumenty