Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j. EK/17/2019-1

Zveřejnit od: 11. 6. 2019
Zveřejnit do: 23. 7. 2020

Původce: Etická komise

Adresát: Jaroslav Kubíček (ID FAČR: 60020221)

Dokumenty