Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j. EK/16/2019-1

Zveřejnit od: 11. 6. 2019
Zveřejnit do: 8. 7. 2021

Původce: Etická komise

Adresát: Jakub Vojkovský (ID FAČR: 87100718)

Dokumenty