Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j. EK/15/2019-1

Zveřejnit od: 11. 6. 2019
Zveřejnit do: 18. 6. 2020

Původce: Etická komise

Adresát: Milan Matějček (ID FAČR: 81020836)

Dokumenty