Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. EK/14/2019-1

Zveřejnit od: 31. 5. 2019
Zveřejnit do: 31. 5. 2020

Původce: Etická komise

Adresát: Členské kluby v příloze

Dokumenty