Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j. EK/13/2019-1

Zveřejnit od: 9. 5. 2019
Zveřejnit do: 14. 5. 2020

Původce: Etická komise

Adresát: SK Zápy (ID FAČR: 2090681)

Dokumenty