Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. EK/12/2019-1

Zveřejnit od: 10. 4. 2019
Zveřejnit do: 16. 4. 2020

Původce: Etická komise

Adresát: Členské kluby v příloze

Dokumenty