Odůvodnění rozhodnutí Etické komise č.j. EK 13/18-18

Zveřejnit od: 11. 1. 2019
Zveřejnit do: 10. 1. 2020

Původce: Etická komise

Adresát: Tomáš Kučera (ID FAČR: 91071554)

Dokumenty