Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. 1/2018-1

Zveřejnit od: 23. 1. 2018
Zveřejnit do: 23. 1. 2019

Původce: Etická komise

Adresát: členské kluby v příloze

Dokumenty