Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. 26/2017-1

Zveřejnit od: 12. 12. 2017
Zveřejnit do: 12. 12. 2018

Původce: Etická komise

Adresát: Členské kluby v příloze

Dokumenty