Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: 24/2017-1

Zveřejnit od: 24. 11. 2017
Zveřejnit do: 24. 11. 2018

Původce: Etická komise

Adresát: Šimon Pecháček (ID:00020997), Dominik Hašek (ID: 98071064), Milan Knobloch (ID: 92081739), Branislav Pindroch (ID: 91102169), Václav Juřena (ID:91020122)

Dokumenty