Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. 23/2017-1

Zveřejnit od: 21. 11. 2017
Zveřejnit do: 21. 11. 2018

Původce: Etická komise

Adresát: členské kluby v příloze

Dokumenty