Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. 21/2017-1

Zveřejnit od: 10. 10. 2017
Zveřejnit do: 10. 10. 2020

Původce: Etická komise

Adresát: členské kluby v příloze

Dokumenty