Úřední deska - metodické pokyny LPO FAČR

název platnost účinnost
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 1/2015 - Zahájení disciplinárního řízení (§ 89 Disciplinárního řádu) 28. 7. 2015 28. 7. 2015
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 2/2015 - Vedení elektronické úřední desky 1. 7. 2015 1. 7. 2015
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 3/2015 - Působení hráčů ve farmářských družstvech 1. 7. 2015 1. 7. 2015
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 4/2015 - Daňověprávní postavení rozhodčích a delegátů 1. 7. 2015 1. 7. 2015
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 5/2015 Vzájemný vztah Elektronického informačního systému a předpisů FAČR 1. 7. 2015 1. 7. 2015
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 1/2016 - Informace členům FAČR o postupu Disciplinární komise pro I. a II. ligu ve věci sběrných faktur 8. 3. 2016 8. 3. 2016
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 3/2016 - FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2015)
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 4/2016 - Spolupráce se zahraničním rozhodčím
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 2/2017 - Některé přestupy bez souhlasu mateřského klubu 30. 5. 2017
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 3/2017 - Vyžádání amatérského hráče ze zahraničí 1. 7. 2017 1. 7. 2017
Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 4/2017 - Úhrada stanoveného odstupného
Metodický pokyn Právního oddělení FAČR č. 5/2017 - Administrativní pochybení spočívající v záměně shodných či obdobných jmen v zápise o utkání 3. 11. 2017 3. 11. 2017
Metodický pokyn právního oddělení FAČR č. 1/2018 Vyžádání amatérského hráče ze zahraničí 1. 1. 2018 1. 1. 2018
Metodický pokyn právního oddělení FAČR č. 2/2018 - Aktualizované vzory profesionálních smluv včetně verzí v angličtině 2. 3. 2018
Metodický pokyn právního oddělení FAČR č. 4/2018 - vyžádání amatérského hráče ze zahraničí 30. 6. 2018 1. 7. 2018