Návrh paragrafového znění nového Přestupního řádu

Účinnost od: 23. 2. 2016

Platnost: 23. 2. 2016

Původce: Fotbalová asociace

Dne 23. 2. 2016 schválil Výkonný výbor aktualizovaný věcný záměr nového Přestupního řádu, jehož účinnost je předpokládána k 1. 6. 2016. Rovněž vzal na vědomí i návrh jeho paragrafového znění. K němu jsou členové FAČR oprávněni podávat své připomínky, a to nejpozději do 31. 3. 2016 na e-mailovu adresu riha@fotbal.cz.

Dokumenty