VĚCNÝ ZÁMĚR PŘESTUPNÍHO ŘÁDU- FINÁLNÍ ZNĚNÍ

Účinnost od: 30. 3. 2016

Platnost: 30. 3. 2016

Původce: Fotbalová asociace

Z důvodu nepřehledného stavu ohledně věcného záměru a jeho jednotlivých verzí a novelizací zveřejňujeme jeho finální verzi. Činíme tak i s ohledem na zvýšený zájem ze strany hráčské obce o celou problematiku. Proto se jeví jako vhodné též z Úřední desky odstranit předchozí verze tak, aby noví čtenáři nepracovali s neaktuálními verzemi. Závěrem sdělujeme, že VV FAČR bude jednat o schválení nového Přestupního řádu na svém zasedání dne 9. 5. 2016.

Dokumenty