21. 4. 2023

UEFA při ME „21“ obnoví kampaň "Čistší vzduch, lepší hra"

Evropská fotbalová unie (UEFA) chystá pokračování kampaně "Čistší vzduch, lepší hra" na nadcházejícím mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se letos na přelomu června a července uskuteční v Gruzii a Rumunsku a zúčastní se jej také reprezentace Česka.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka v základní skupině v Gruzii narazí postupně na Anglii (22. června, Batumi), Německo (25. června, Batumi) a Izrael (28. června, Kutaisi).

Cílem kampaně „Čistší vzduch, lepší hra“, která odstartovala na předchozím ME hráčů do 21 let v roce 2021, je zvýšit povědomí o škodlivých účincích znečištění ovzduší na veřejné zdraví. Ty si podle odhadů Světové zdravotnické organizace ročně vyžádají více než sedm milionů životů.

Kampaň Čistší vzduch, lepší hra hraje klíčovou roli při podpoře kolektivních opatření na monitorování a snižování emisí oxidu uhličitého v průběhu evropského turnaje hráčů do 21 let. Všechny zúčastněné strany, od národních asociací až po hráče, fanoušky, dobrovolníky a zaměstnance, jsou vybízeny, aby si osvojily ekologicky uvědomělé postupy prostřednictvím řady iniciativ, které budou organizovány v hostitelských městech. Tyto iniciativy se zaměří na nakládání s odpady, úklidové práce v obcích a programy na podporu udržitelného cestování na zápasy.

Prostřednictvím této kampaně vysílá UEFA fotbalové komunitě i dalším subjektům silný vzkaz, že čistší budoucnost je nejen žádoucí, ale i dosažitelná společnými kroky a odhodláním.

"Planetu jsme nezdědili po našich předcích, ale půjčili jsme si ji od našich dětí. Proto jsme zodpovědní za to, abychom ji zanechali v co nejlepším stavu. A musíme se o to snažit lépe, protože závěry příslušných studií o znečištění ovzduší jsou alarmující. Využijeme mocného hlasu fotbalu, abychom zvýšili povědomí o tomto problému a navrhli kreativní a zábavná řešení, jak situaci změnit. Vyzývám všechny lidi, kteří mají fotbal v srdci, aby se zapojili do naší kampaně "Čistší vzduch, lepší hra", a to nejen ty v hostitelských zemích Gruzii a Rumunsku," řekl prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Během celého šampionátu bude UEFA společně s gruzínskou a rumunskou asociací upřednostňovat environmentální, sociální a správné zásady při pořádání akcí, aby splnila ambiciózní cíl uhlíkové neutrality a zanechala trvalý pozitivní dopad na místní fotbalové ekosystémy.

V oblasti životního prostředí provedou organizátoři analýzu chování diváků v oblasti cestování, budou pečlivě sledovat uhlíkovou stopu akce, minimalizují využívání generátorů pro televizní přenosy a zavedou recyklační kontejnery, aby zvýšili povědomí o třídění odpadu.

UEFA a místní fotbalové asociace také během soutěže uspořádají seminář o klimatu, aby se podělily o osvědčené postupy a vyvinuly inovativní řešení pro snížení emisí uhlíku.

A konečně, hostitelské země se budou prioritně věnovat správě a řízení tím, že zveřejní strategii udržitelnosti akce UEFA v místních jazycích, povedou konzultace se zúčastněnými stranami, poskytnou školení zaměstnancům a dobrovolníkům, zahájí komunikační kampaň s cílem zvýšit povědomí o znečištění ovzduší a zveřejní své výsledky v ukazatelích zaměřených na ESG.

Kampaň získala podporu Evropské komise, jejíž výkonný místopředseda Frans Timmermans a evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius ocenili úsilí iniciativy o podporu environmentálního povědomí.

"Nechť je kampaň UEFA za čistý vzduch inspirací pro mnoho dalších akcí proti klimatické krizi ve světě profesionálního fotbalu. Miliony Evropanů milují fotbal. Sledují ho a hrají ho. Nezáleží na tom, zda hrajeme na fotbalovém hřišti nebo kopeme do míče na ulici, každý si zaslouží dýchat čistý vzduch. Jako fanoušci a hráči můžeme svými individuálními rozhodnutími také velmi pomoci, například tím, že si pro cestu na zápas vybereme možnosti šetrné ke klimatu,“ řekl Timmermans.

Svou podporu kampani poskytly také spolupořádající gruzínský a rumunský fotbalový svaz, které zdůraznily potenciál turnaje zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany životního prostředí.

V prosinci 2020 podepsal prezident UEFA Čeferin Evropský pakt o klimatu, v němž se zavázal využít globálního dosahu fotbalu ke zvýšení povědomí o klimatické nouzi a inspirovat více lidí k akci na záchranu planety. V loňském roce se UEFA rovněž zavázala dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku do roku 2040 a 50% snížení do roku 2030.

Náš fotbal živě Vratislavice