17. 5. 2018

Tisková zpráva Komise rozhodčích FAČR

Komise rozhodčích FAČR se na svém zasedání dne 14. května 2018 zabývala návrhy, které byly Komisi rozhodčích FAČR zaslány Komisí rozhodčích Řídící komise pro Čechy a Komisí rozhodčích Řídící komise pro Moravu ve věci možných kandidátů na nominační listiny profesionálních soutěží FAČR, a rozhodla jednomyslně takto:

1. Komise rozhodčích FAČR rozhodla, že seminář pro možné kandidáty pro profesionální soutěže FAČR se uskuteční ve dnech 24.-25. 5. 2018 v Berouně.

2. Komise rozhodčích FAČR rozhodla, že na tento seminář budou pozváni tito rozhodčí:

   a) Z návrhu KR Řídící komise pro Čechy (v abecedním pořadí):

          1. Martin Leška

          2. Jiří Musil

          3. Jan Váňa

   b) Z návrhu KR Řídící komise pro Moravu:

          1. Ondřej Cieslar

          2. Petr Dorušák

          3. Jakub Mojžíš

3. Komise rozhodčích FAČR rozhodla, že z návrhů zaslaných KR Řídící komise pro Čechy a Řídící komise pro Moravu pro možné kandidáty na delegáty profesionálních soutěží FAČR budou na seminář pozváni tito delegáti:

   a) Z návrhu KR Řídící komise pro Čechy (v abecedním pořadí):

          1. Michal Beneš

          2. Miroslav Tulinger

   b) Z návrhu KR Řídící komise pro Moravu (v abecedním pořadí):

          1. Pavel Peřina

          2. Karel Vidlák

4. Komise rozhodčích FAČR rozhodla, že návrh na případné zařazení nových rozhodčích i delegátů je podmíněno úspěšným absolvováním teoretických a fyzických prověrek, jakož i splněním dalších kvalifikačních podmínek stanovených Řádem rozhodčích a delegátů FAČR a také absolvováním úspěšného pohovoru s Komisí rozhodčích FAČR.

5. Pozvání kandidáti byli Komisí rozhodčích FAČR informováni o rozhodnutí Komise rozhodčích FAČR emailem zaslaným dne 16. 5. 2018.