8. 2. 2018

Summit FIFA v Ománu: setkání Malíka s Infantinem

Předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík společně s generálním sekretářem asociace Rudolfem Řepkou reprezentují na druhém Summitu FIFA, který hostí Omán. Malík se během středy sešel také s předsedou FIFA Giannim Infantinem, s nímž stihl probrat i aktuální zásadní otázky, které hýbou českým fotbalem.

"Diskutovali jsme o situaci, týkající se možné změny Stanov FAČR a předseda FIFA nás ujistil, že v nejbližší době obdržíme stanovisko FIFA k dotazu 1. místopředsedy FAČR pana Zlámala," uvedl Malík. "Kromě toho jsme probírali možnosti čerpání finančních prostředků od FIFA a zastoupení českých expertů ve strukturách Mezinárodní fotbalové federace," dodal předseda FAČR.

Summit FIFA je od předloňského zvolení Infantina do čela FIFA zcela novou platformou pro setkávání členských zemí Mezinárodní fotbalové federace. Po premiéře v Singapuru se čelní představitelé vybraných členských zemí FIFA včetně zástupců FAČR tentokrát sešli v Ománu. Kongres FIFA je naopak půdou pro setkání všech členských států FIFA najednou.

Jedním z klíčových bodů summitu v ománské metropoli Maskatu je také možná změna schématu mládežnických finálových turnajů v rámci mistrovství světa. Ve hře je výrazná změna současného formátu: FIFA navrhuje změnu ze současného modelu dvou světových šampionátů U17 a U20 na nový formát U18, který by se konal každoročně. Pokud změna projde, mohl by nový formát fungovat již od roku 2020.

"Také se kloníme k této variantě, protože kategorie U18 by měla logickou návaznost na týmy U17 a U19, které hrají své kontinentální mistrovství. A při tomto modelu by se nemohlo stát, že nějaká generace přijde o vrchol své kariéry, protože by platila každoroční pravidelnost konání MS U18. Při dvouleté periodě tato varianta logicky hrozí," vysvětlil Malík.

Členské asociace otevřely při debatě s FIFA také možnost zavedení oficiálního mezinárodního kalendáře i pro nižší věkové kategorie; ten se zatím vztahuje pouze na seniorské reprezentace. V praxi jde o povinnost klubů uvolnit hráče pro oficiální reprezentační akce, které v kalendáři figurují. "Cítíme totiž, že v některých případech napříč asociacemi existuje problém s nominací hráčů na finálové turnaje ME U19, U21 či MS U20," přidal generální sekretář Řepka.

Téma dotací také na summitu obstaralo důležitý bod programu. V platnosti dál zůstává současná praxe, kdy každá z 211 členských asociací od FIFA obdrží 5 milionů eur rozprostřenou do čtyřletého cyklu. "Odsouhlasili jsme si částečnou změnu v přerozdělování těchto prostředků," uvedl Malík.

Asociace v Maskatu řešily také problematiku Competitive balance - tedy snahu o to, aby se nezvětšovala finanční propast mezi velkými kluby a jejich konkurencí. "Probírali jsme třeba téma solidárních plateb, aby byl tento velmi dobře fungující systém stále dodržován i v praxi. Aby menší kluby, které hráče vychovávají, dostávaly při přestupech dál svůj podíl z transferových částek. A to samé platí také pro platbu za výchovné ve chvíli, kdy hráč podepisuje první profesionální smlouvu," vysvětlil Řepka.