Oddělení mezinárodních styků

Ivan Michňa

Ivan Michňa

Integrity manager

michna@fotbal.cz