Úsek lidských zdrojů

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

vedoucí Úseku lidských zdrojů

739 583 558

novakova@fotbal.cz