Úsek talentované mládeže

Antonín Barák

Antonín Barák

vedoucí Úseku talentované mládeže

Informace

ÚSEK TALENTOVANÉ MLÁDEŽE (ÚTM) je nově vytvořenou pracovní skupinou, jejímž úkolem a cílem je vytvoření odpovídajících podmínek pro nejtalentovanější české hráče. Právě z nich mohou vyrůstat dobří sportovci a možná další reprezentanti! Klíčová otázka dneška zní: jak probudit v malých dětech lásku ke sportu a zajistit jim všeobecný sportovní rozvoj? FAČR při tom spoléhá na spolupráci se státem, městy, kraji a kluby, přičemž ÚTM bude koordinátorem a garantem všech souvisejících projektů. Činnost ÚEM se dělí na tři části: práce s dětmi ve věku 6 – 10 let, mládeží (11 – 14 let) a dorostenci (15 – 20 let) už v přímém vztahu s kluby a reprezentacemi. FAČR a ÚTM si klade za cíl pochytit nejšikovnější mladé hráče a o ně ve spolupráci s kluby patřičně pečovat. Důležitým mezníkem je vznik Regionálních akademií určené pro hráče ve věku do 12 a 13 let, kteří se jednou za dva týdny budou scházet ke společnému tréninku pod vedením trenérů akademií a Profesionálních trenérů mládeže. Akademie musí spolu s dominantními kluby pečovat o kraj, reprezentace o kluby a to na úrovni spolupráce, poznávání se a komunikace. Akademie pro hráče do 14 a 15 let si kladou za cíl sjednotit výchovu nejtalentovanějších hráčů v dané lokalitě a zahájení systematické práce s nimi v jednom čase a místě pod dohledem špičkových odborníků; to je smysl akademií. V nich pak zajištěný společný tréninkový a vzdělávací proces od pondělí do pátku, preventivní programy péče o zdraví a důraz na komplexní rozvoj mladého člověka jako hráče i osobnosti. Každodenní měření se s nejlepšími vrstevníky a zdravá rivalita hráče mohou posunout v jejich vývoji dál. Ti nejlepší hráči, kteří budou v celé zemi pod drobnohledem trenérů asociace, mohou začít svoji reprezentační kariéru ve výběru U15, který vznikl v roce 2014. ÚTM má pod přímou gescí celkem šest reprezentačních týmů počínaje právě výběrem U15 po U20, který je už posledním stupínkem do výběrů U21 a národního týmu určenými již pro absolutní elitu. U výběrů U15 – U17 je plánováno zřízení „B“ týmů pro hráče, jejichž aktuální výkonnost je přes nesporný talent a potenciál limitována dočasnou fyzickou nezpůsobilostí.