Etická komise - Archív úřední desky

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/11/2018-2 - Kluby,které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 25. 10. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 25. 10. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: 12/2018 - 1 Zveřejnil: Etická komise - 25. 10. 2018
Adresát: Ing. Kamil Řehák (ID: 67020728) - 25. 10. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. EK/7/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 8. 10. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 8. 10. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. EK/11/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 2. 10. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 2. 10. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/5/2018-5 Zveřejnil: Etická komise - 14. 9. 2018
Adresát: Tereza Kožárová, ID: 91101212 - 14. 9. 2019
Komuniké Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/9/2018-2 Zveřejnil: Etická komise - 14. 9. 2018
Adresát: Michal Jareš, ID: 82040541 - 14. 9. 2019
Rozhodnutí Předvolání č.j. EK/6/2018-3 Zveřejnil: Etická komise - 14. 9. 2018
Adresát: Lukáš Tryzna, ID: 85100240 - 14. 9. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: 10/2018 - 1 Zveřejnil: Etická komise - 11. 9. 2018
Adresát: Jaroslav Kubr (ID: 78041408) - 10. 9. 2019
Rozhodnutí Předvolání č.j. EK/5/2018-4 Zveřejnil: Etická komise - 17. 8. 2018
Adresát: MUDr. Jan Alt ID: 86021903 - 16. 8. 2019
Rozhodnutí Předvolání č.j. EK/6/2018-2 Zveřejnil: Etická komise - 17. 8. 2018
Adresát: Lukáš Tryzna, ID: 85100240 - 16. 8. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: 9/2018 - 1 Zveřejnil: Etická komise - 4. 7. 2018
Adresát: Michal Jareš, ID: 82040541 - 4. 7. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. EK/8/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 28. 6. 2018
Adresát: Tělovýchovná jednota Kamenná Horka, z. s. - 28. 6. 2020
Rozhodnutí Předvolání čj. EK/5/2018-3 Zveřejnil: Etická komise - 5. 6. 2018
Adresát: MUDr. Jan Alt ID: 86021903 - 5. 6. 2019
Rozhodnutí Předvolání EK/6/2018-2 Zveřejnil: Etická komise - 5. 6. 2018
Adresát: Josef Vrzal ID: 52120219 - 5. 6. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/13/2017-4 Zveřejnil: Etická komise - 5. 6. 2018
Adresát: Pelta Miroslav ID: 64110509 - 5. 6. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j. EK/6/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 1. 6. 2018
Adresát: Lukáš Tryzna ID 85100240 - 1. 6. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/3/2018-2 - Kluby,které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 22. 5. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 22. 5. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/4/2018-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 22. 5. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 22. 5. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/4/2018-3 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 22. 5. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 22. 5. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/4/2018-4 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 22. 5. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 22. 5. 2019
Další stránka