Etická komise - Archív úřední desky

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/25/2017-8 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/25/2017-9 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí EK/26/2017-2 - Kluby,které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 20. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/13/2017-3 Zveřejnil: Etická komise - 19. 12. 2017
Adresát: Miroslav Pelta ID: 64110509 - 19. 12. 2018
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. 25/2017-1 Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. 26/2017-1 Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/23/2017-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/23/2017-3 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/23/2017-4 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/23/2017-5 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/23/2017-6 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/23/2017-7 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/23/2017-8 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí EK/22/2017-2 - Kluby,které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 12. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 12. 12. 2018
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: 24/2017-1 Zveřejnil: Etická komise - 24. 11. 2017
Adresát: Šimon Pecháček (ID:00020997), Dominik Hašek (ID: 98071064), Milan Knobloch (ID: 92081739), Branislav Pindroch (ID: 91102169), Václav Juřena (ID:91020122) - 24. 11. 2018
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. 23/2017-1 Zveřejnil: Etická komise - 21. 11. 2017
Adresát: členské kluby v příloze - 21. 11. 2018
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. 22/2017-1 Zveřejnil: Etická komise - 21. 11. 2017
Adresát: členské kluby v příloze - 21. 11. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/21/2017-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 6. 11. 2017
Adresát: členské kluby v příloze - 6. 11. 2020
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/16/2017-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 10. 10. 2017
Adresát: členské kluby v příloze - 10. 10. 2020
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/16/2017-3 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 10. 10. 2017
Adresát: členské kluby v příloze - 10. 10. 2020
Další stránka