Etická komise - Archív úřední desky

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. EK/4/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 17. 4. 2018
Adresát: členské kluby uvedené v příloze - 17. 4. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/1/2018-2 - Kluby,které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-10 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-9 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-8 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-7 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-6 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-5 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-4 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-3 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2018-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 3. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 3. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. 2/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 23. 1. 2018
Adresát: členské kluby v příloze - 23. 1. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. 1/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 23. 1. 2018
Adresát: členské kluby v příloze - 23. 1. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí EK/24/2017-2 - Porušení Zprostředkovatelského řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 12. 1. 2018
Adresát: Dominik Hašek (ID: 98071064) - 12. 1. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí EK/24/2017-5 - Porušení Zprostředkovatelského řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 12. 1. 2018
Adresát: Milan Knobloch (ID: 92081739) - 12. 1. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí EK/24/2017-3 - Porušení Zprostředkovatelského řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 8. 1. 2018
Adresát: Šimon Pecháček (ID:00020997) - 8. 1. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí EK/24/2017-4 - Porušení Zprostředkovatelského řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 8. 1. 2018
Adresát: Václav Juřena (ID: 91020122) - 8. 1. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/25/2017-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/25/2017-3 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 12. 2018
Rozhodnutí Rozhodnutí č.j. EK/25/2017-4 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 20. 12. 2017
Adresát: Členské kluby v příloze - 20. 12. 2018
Další stránka