Etická komise - Archív úřední desky

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Odůvodnění rozhodnutí Etické komise č.j. EK 13/18-18 Zveřejnil: Etická komise - 11. 1. 2019
Adresát: Tomáš Kučera (ID FAČR: 91071554) - 10. 1. 2020
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/15/2018-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 2. 1. 2019
Adresát: Členské kluby v příloze - 1. 1. 2020
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/15/2018-3 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 2. 1. 2019
Adresát: Členské kluby v příloze - 1. 1. 2020
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/16/2018-2 - Kluby,které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 2. 1. 2019
Adresát: SK Červenka (ID: 7120071) - 1. 1. 2020
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/13/2018-18 Zveřejnil: Etická komise - 17. 12. 2018
Adresát: Tomáš Kučera (ID FAČR: 91071554) - 1. 2. 2020
Rozhodnutí Předvolání č.j. EK/14/2018-3 Zveřejnil: Etická komise - 5. 12. 2018
Adresát: Ivo Černý (ID: 68110391) - 4. 12. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. EK/15/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 5. 12. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 4. 12. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. EK/16/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 5. 12. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 4. 12. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/12/2018-2 Zveřejnil: Etická komise - 5. 12. 2018
Adresát: Ing. Kamil Řehák (ID: 67020728) - 4. 12. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení - znevážení jména fotbalu č.j. EK/13/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 23. 11. 2018
Adresát: Tomáš Kučera (ID FAČR: 91071554) - 22. 11. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení - znevážení jména fotbalu č.j. EK/14/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 23. 11. 2018
Adresát: FOTBAL KUNOVICE z.s. (ID FAČR: 7220791) - 22. 11. 2019
Rozhodnutí Předvolání č.j. EK/13/2018-2 Zveřejnil: Etická komise - 23. 11. 2018
Adresát: Tomáš Kučera (ID FAČR: 91071554) - 22. 11. 2019
Rozhodnutí Předvolání č.j. EK/14/2018-2 Zveřejnil: Etická komise - 23. 11. 2018
Adresát: Ivo Černý (ID: 68110391) - 22. 11. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/13/2017-5 Zveřejnil: Etická komise - 19. 11. 2018
Adresát: Pelta Miroslav (ID: 64110509) - 31. 12. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/6/2018-4 Zveřejnil: Etická komise - 25. 10. 2018
Adresát: Lukáš Tryzna (ID: 85100240) - 25. 10. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/7/2018-2 - Kluby, které neuhradily sběrné faktury Zveřejnil: Etická komise - 25. 10. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 25. 10. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/10/2018-2 Zveřejnil: Etická komise - 25. 10. 2018
Adresát: Jaroslav Kubr (ID: 78041408) - 25. 10. 2019
Rozhodnutí Rozhodnutí Etické komise č.j. EK/11/2018-2 - Kluby,které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR Zveřejnil: Etická komise - 25. 10. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 25. 10. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: 12/2018 - 1 Zveřejnil: Etická komise - 25. 10. 2018
Adresát: Ing. Kamil Řehák (ID: 67020728) - 25. 10. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. EK/7/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 8. 10. 2018
Adresát: Členské kluby v příloze - 8. 10. 2019
Další stránka