30. 1. 2013

Stáhněte si zdravotnický manuál UEFA!

V rámci vzdělávacího programu UEFA, byl vydán zdravotní manuál, který posloužil v přeložené formě i všem účastníkům prosincového zdravotnického workshopu FAČR.

Fotbalová asociace České republiky chce touto cestou přiblížit tento velmi důležitý a praktický dokument nejširší sportovní veřejnosti, a proto ho přikládáme k této zprávě ke stažení ve formátu PDF.

Materiál se skládá ze tří hlavních částí, přičemž v prvním oddílu je pozornost věnovaná tématice základních vyšetření zraněných hráčů a správnému algoritmu první pomoci na hřišti, včetně zásad transportu hráče ze hřiště. V druhé části jsou nastíněny stavy, se kterými se sportovní lékaři v rámci své praxe mohou setkat, stavy, při kterých je nutné pomyslet na diferenciální diagnostiku ke správnému odhalení příčiny zdravotních obtíží a následné aplikace správné léčby akutního stavu.

Nedílnou součástí manuálu je i přehled nejčastějších úrazových stavů sportovců a jejich řešení v akutním stavu. Bližší informace ohledně prevence úrazů, by měla přinést již připravovaná další část vzdělávacího programu UEFA, o které vás budeme opětovně informovat.

Konečnou částí stávajícího zdravotního manuálu jsou všeobecné poznatky z oblasti anestezie a analgezie, ošetření ran a doporučeného vybavení, které je již dnes nedílnou součástí zázemí hřišť ve všech soutěžích organizovaných UEFA.

Zdravotnický manuál UEFA byl sice vytvořen cíleně v rámci vzdělávacího programu pro fotbalové lékaře, ale ve svém důsledku je použitelný i pro zdravotníky jiných sportovních odvětví a v neposlední řadě je přínosem i pro trenéry, rozhodčí a ostatní sportovní veřejnost.