6. 10. 2020

Sportovní koncepce – základní pilíř strategie

Strategie FAČR 2020-2024 je zásadní materiál, který určuje pravidla a cesty, kterými se bude náš fotbal v nejbližších letech ubírat. Jedná se o jasnou představu, rozpracovanou do jednotlivých oblastí. 

Sportovní oblast představuje základní pilíř této Strategie. Chceme být úspěšní na závěrečných reprezentačních turnajích. Proto investujeme nemalé prostředky do moderních nástrojů, jejichž používání je pro úspěch v současném fotbale nezbytné.

Koncepce elitního fotbalu

Cílem je mít co nejlepší trenéry pro práci s nejlepšími hráči a zajišťovat tak společně účast na velkých mezinárodních turnajích, ať v mládežnických kategoriích, či v dospělé reprezentaci.

Reprezentace je výkladní skříň a hrdý odkaz českého fotbalu. Je ověřeno, že národ se vždy sjednotí při velkých sportovních vítězstvích. My, FAČR, chceme navázat na odkaz generací a přinést další pocity hrdosti a sounáležitosti s naším fotbalem. Podnikáme kroky k tomu, abychom v dohledné době navázali na generaci Josefa Masopusta či Pavla Nedvěda.

„Máme devět akademií v osmi krajích České republiky. Cílem je mít v každém kraji jednu. Každoročně do našich akademií nastoupí tři sta nových talentů. Jsou ve špičkové péči trenérů, fyzioterapeutů, manažerů a psychologů. Díky tomu pevně věřím, že se nám podaří vychovat úspěšnou generaci fotbalistů,“ říká Karel Poborský, ředitel oddělení elitní mládeže.

Poborský je jedním z členů expertního týmu, který asociace pro splnění svých cílů na poli sportovní koncepce vytvořila. Patří do něj osobnosti trenérské, jako Jiří Kotrba, či hráčské, konkrétně například i Petr Kouba, či Jan Suchopárek.

FAČR respektuje nejnovější trendy. Díky tomu jsme zavedli analytické oddělení, které vypomáhá s analýzami utkání reprezentace. Ty jsou pak využívány i pro rozvoj elitních hráčů a trenérů v mládežnických kategoriích.

Začala práce na sjednocení a harmonizaci jednotlivých věkových kategorií tak, aby plynule navazovala výchova talentované mládeže na jednotlivých stupních reprezentace.

 

Předseda VV FAČR Martin Malík na téma reprezentace říká: „Máme dostatek sil a odhodlání k tomu, abychom se v následujících letech vrátili mezi TOP 30 týmů v mezinárodním žebříčku FIFA. Věřím, že nejen EURO 2020 toho bude v příštím roce důkazem.“

K naplnění tohoto smělého vyhlášení bude potřeba splnit strategické cíle postavené v pilíři nazvaném Sportovní koncepce. Konkrétně se jedná o postupy na MS 2022 a EURO 2024 a úspěšné vystoupení na závěrečných turnajích.

Nejvyšší ambice reprezentace dospělých mohou být plněny o to více, o co lépe se bude dařit ostatním reprezentacím, jednadvacítkou počínaje a výběrem U17 konče. Právě tyto výběry jsou totiž přímými dodavateli hráčů pro seniorskou reprezentaci.

Neodmyslitelnou součástí sportovního růstu jsou také trenéři. Ředitel oddělení Grassroots a úspěšný trenér Jiří Kotrba říká: „Málokdo si při širokém pohledu na fotbal uvědomuje, že první krůčky a zkušenosti určuje a předává trenér. Právě on může být tím základním elementem každého hráče. Ne nadarmo se říká, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. A právě Fotbalová asociace si je vědoma úlohy fotbalových trenérů.“

Jedním z cílů je tedy investice do vzdělání trenérů na všech úrovních. S tím souvisí podpora digitálních systémů a dalších technických prostředků, aby vzdělávací setkání mohla probíhat i na základě moderních technologií.

Rozhovor s Martinem Malíkem a Janem Paulym: Strategie jasně určí pravidla naší hry

V neposlední řadě je zde také sektor rozhodčích. FAČR jej chce co nejvíce podpořit. Byla spuštěna kampaň podporující nábor nových zájemců o tuto těžkou ale zajímavou aktivitu v rámci fotbalu. Cílem je během čtyř let dosáhnout na hranici 6000 rozhodčích. 

„Osobně mě velice mrzí, že rozhodčí jsou v médiích častokrát terčem kritiky. Naopak, pro nás jsou jednou z vlajkových lodí fotbalové asociace, která je velice pozitivně hodnocena i při kontrolách ze strany UEFA. Chceme pokračovat v náboru a systematickém vzdělávání rozhodčích, které se již dnes těší velkým úspěchům,“ říká Martin Malík.

Je potřeba, aby veřejnost vnímala rozhodcovskou komunitu pozitivně. K tomu vedou kvalitní vystoupení na ligovém poli i zvyšující se nasazení na poli mezinárodním. Je snaha, abychom měli svého zástupce už na EURO 2020.

Členka VV FAČR a třetí místopředsedkyně komise rozhodčích UEFA Dagmar Damková říká: „Do roku 2024 chceme dva tisíce nových rozhodčích. Dále také budeme rozvíjet systém interaktivního e-learningu a budovat silnou pozici České republiky na mezinárodním poli.“ 

Strategické cíle sportovní oblasti:

Kam se chceme dostat:

 • A tým: EURO 2024 a MS 2022
 • U 21: ME 2021 a 2023

Mládežnické reprezentace:      

 • U17: ME 2021
 • U17: MS 2021 a 2023
 • U19: ME 2021 a 2022
 • U20: MS 2021 a 2023

Ženská reprezentace

 • EURO 2022
 • OH 2024              

Mládežnické ženské reprezentace

 • WU19: ME2022 TOP4
 • Reprezentace A – posun do TOP 30 žebříčku FIFA
 • 6000 rozhodčích, 700 delegátů, 10+10 profesionálních rozhodčích, video na všech zápasech FORTUNA:LIGY, 26 rozhodčích aktivních na mezinárodním poli