26. 6. 2017

Social dialogue - zástupci fotbalové rodiny zasedli ke kulatému stolu

I přes nelehkou dobu, ve které se český fotbal právě nachází, provází některá odvětví našeho sportu i dobré zprávy. Jednou z nich je bezpochyby již dlouholetá úzká spolupráce s Ligovou fotbalovou asociací, Asociací fotbalových agentů, ale též navázání nové spolupráce s Hráčskou fotbalovou unií.

Tento subjekt již více než půl roku konsistentně projevuje své kvality jednotlivými kroky, které činí, a které všichni zúčastnění bedlivě sledují. Kvalita jednání se projevila dokonce i fakticky na znění stanov Fotbalové asociace České republiky, která spolupráci s HFU postavila do oficiální roviny tím, že tento subjekt výslovně zmínila ve svých stanovách jako subjekt, který je důstojným partnerem pro vyjednávání práv hráčů. Hráčská fotbalová unie se tak zařadila mezi LFA, ale též AFA, která má od poslední valné hromady taktéž své místo ve stanovách FAČR.

Aby nezůstalo jen u prázdných proklamací, rozhodla se Fotbalová asociace České republiky navázat na pravidelná zasedání konaná na téma „sociálního dialogu“ a zorganizovala proto další setkání na toto téma. Fotbalová odvětví byla reprezentována Dušanem Svobodou, předsedou LFA, Michalem Šrámkem, členem Ligového výboru LFA, Tomášem Bártou, výkonným ředitelem LFA, Janem Rottou, právním zástupcem LFA, Tomášem Pešírem, předsedou HFU, Zdeňkem Šestákem, jedním ze zakladatelů HFU, Milanem Fukalem, ambasadorem HFU. 

"Jako zástupci profesionálních klubů cítíme důležitost vzájemného dialogu mezi Fotbalovou asociaci ČR, hráčskou unií a asociací agentů. Pro nastavení správnosti a smysluplnosti jednotlivých procesů mezi všemi stranami, je debata nad klíčovými tématy nutností. Ligová fotbalová asociace přivítala například myšlenku vytvoření spořících programů profesionálních hráčů a očekává konkrétní návrhy ze strany hráčské unie. Mohu za Ligovou fotbalovou asociaci říci, že mám z toho setkáni velmi pozitivní pocit,“ uvedl za LFA Dušan Svoboda.

Jednání bylo moderováno Rudolfem Řepkou, generálním sekretářem FAČR a Janem Paulym, ředitelem právního oddělení FAČR a v rámci proběhnuvšího zasedání byla rozebrána nejaktuálnější témata.

„Shodli jsme se na znění memoranda, které si klade za cíl sjednotit všechny skupiny ve fotbalovém prostředí. Diskutováno bylo samozřejmě především o postavení statutu profesionálních hráčů zdaněním jejich příjmů a o dalším postupu při přípravě národní legislativy upravující toto téma,“ uvedl Rudolf Řepka. Dále pak došlo na diskuzi nad případnými úpravami vzoru profesionální smlouvy, kupříkladu v otázce osobnostních práv.

„Je pro nás důležité, aby otázka osobnostních práv hráčů zůstala i nadále otevřena, cítím zde jistý prostor pro vyjednávání při uzavírání smluv. Pokusili jsme se proto omezit pouze na dílčí drobné úpravy,“ uvedl Tomáš Pešír, předseda HFU. Obě strany představily své krátkodobé a střednědobé plány, kudy chtějí směřovat a současně vyjádřily podporu druhé straně při realizaci těchto plánů. „Jedním z hlavních témat, kterým se chceme intenzivně věnovat, je vytvoření spořících programů pro profesionální hráče. Jsem přesvědčen, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si klade HFU za svůj cíl a chci se osobně zasadit o její zrod v co nejkratším časovém horizontu,“ přislíbil Milan Fukal.

Fotbalová asociace ČR si dovoluje poděkovat všem zúčastněným stranám za jejich účast, jakož i za jejich proaktivní přístup k věci. „Je skvělé, že jsme se takto rychle po valné hromadě FAČR sešli. S kolegy řešíme velmi konkrétní témata a vedeme dialog, to je vždy velice důležité. Na úterním programu zasedání VV FAČR očekáváme schválení memoranda, které bude následně podepsáno všemi subjekty, které na fotbalové mapě v ČR působí. To nám umožní následně navázat další prací v podobě bilaterálních dohod, které, pevně věřím, otevřou dveře mnoha skvělým projektům,“ uzavřel aktuální setkání, na jehož formát se jistě v budoucnu ještě naváže, Rudolf Řepka.