8. 5. 2019

Simulované rozhodčí řízení pro studenty právnických fakult

V pondělí 6. 5. 2019 se uskutečnilo pod záštitou Fotbalové asociace finále celostátního moot courtu ze sportovního práva, v rámci něhož si studenti vyzkoušeli na vlastní kůži průběh rozhodčího řízení před Sborem rozhodců FAČR.

Moot court, neboli simulované soudní řízení, je aktivitou, která umožňuje studentům právnických fakult vyzkoušet si již během svého studia činnost, kterou budou mnozí z nich po úspěšném absolvovaní studia vykonávat.

„V rámci historicky prvního celostátního kola moot courtu ze sportovního práva, které se uskutečnilo ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, studenti nejprve absolvovali na svých univerzitách první kolo, ze kterého se ti nejlepší kvalifikovali do finále, které proběhlo na půdě Fotbalové asociace,“ uvedl Daniel Slanina, sekretář Sboru rozhodců.

Jednotliví účastníci si vyzkoušeli průběh celého rozhodčího řízení, od psaní návrhů na zahájení rozhodčího řízení, přes repliky na jednotlivá vyjádření, až po účast na ústním jednání před rozhodčím senátem Sboru rozhodců, kterým celé simulované rozhodčí řízení vyvrcholilo. „Jsme rádi, že můžeme nadějným studentům poskytnout zkušenost, kterou jinde nezískají," dodal Slanina.