25. 11. 2021

Shrnutí a výstupy ze zasedání Etické komise konané dne 25. 11. 2021

Etická komise FAČR na svém zasedání dne 25. listopadu řešila zejména kauzu bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra a s ním spojených osob, které jsou trestně stíhány ve věci úplatkářství a zpronevěry. 

Etická komise FAČR učinila formální úkon k pokračování dříve přerušených řízení, zahájila řízení nové, ale i přerušila řízení tam, kde neměla jinou možnost.

A)      Do dnešního dne bylo 17 řízení přerušeno a 6 řízení zastaveno. Dnes Etická komise FAČR rozhodla o pokračování ve všech řízeních, která byla přerušena a kde dosud neztratila Etická komise pravomoc rozhodovat – tedy tam, kde jsou stíhaní stále členy FAČR. Jedná se tedy o pět řízení – konkrétně s těmito osobami:

  • Miloš Vitner
  • Jiří Musil
  • Zdeněk Koval
  • Petr Klupák
  • Martin Uvíra

Etická komise FAČR si na své další zasedání, konané dne 9. 12. 2021, předvolala tyto osoby a vyslechne je.

B)      Etická komise FAČR dále, v souladu s § 77 odst. 5 Disciplinárního řádu FAČR (dále „DŘ“) a po důkladné konzultaci s DK LFA odňala Disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace disciplinární řízení zahájené dne 26. 11. 2020 pod č.j. 55/2020-21 a vedené s členským klubem FC Slavoj Vyšehrad, a.s. a rozšířila jej o další skutky, které vyšly v mezidobí najevo. Osoby spjaté s touto kauzou si Etická komise rovněž předvolala na 9. 12. 2021 a vyslechne je.

C)      Dále Etická komise FAČR zahájila, na základě důkazů získaných z trestního spisu, disciplinární řízení se čtyřmi osobami, s nimiž původně disciplinární řízení nebylo vedeno. Jedná se konkrétně o:

  • Tomáš Linhart
  • Miroslav Svoboda
  • Milan Tandara
  • Miroslav Skála

Etická komise FAČR si na své další zasedání, konané dne 9. 12. 2021, předvolala tyto osoby a vyslechne je.

D)      Etická komise FAČR také důkladně prostudovala řízení, která byla v souvislosti s „kauzou Berbr“ zahájena a následně zastavena a došla k závěru, že v mezičase vyšly najevo skutečnosti dříve neznámé, u kterých lze důvodně předpokládat, že by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí. Etická komise FAČR se tedy rozhodla podat podnět generálnímu sekretáři FAČR, aby zvážil podání dovolání dle § 117 DŘ k Odvolací komisi FAČR. Tento podnět se týká případu Jana Hořejšího.

E)      Pokud jde o osoby, jimž v mezidobí zaniklo členství ve FAČR, nebo toto členství úmyslně zrušily, nezbylo Etické komisi nic jiného, než daná řízení přerušit. Platí tedy, že pokud by kdokoliv z těchto osob obnovil své členství ve FAČR, bude disciplinární řízení pokračovat. To se týká Jany Štychové, Jiřího Kabyla, Michala Myšky, Jiřího Houdka, Pavla Vlasjuka, Jiřího Kříže, Marka Janocha, Jana Cihláře, Roberta Hájka, Tomáše Grímma, Romana Rogoze a Romana Berbra.