Sběrná fakturace

 

Pravidelná měsíční sběrná fakturace

Souhrn položek všech zpoplatněných aktivit klubu v rámci Informačního systému FAČR.Co je sběrná fakturace?

Každý klub obdrží 1x v měsíci fakturu od FAČR, na které se promítnou všechny úkony provedené za daný měsíc – platby rozhodčím, registrační poplatky hráčů, startovné, poplatky STK, DK, atd. Jednotlivé položky budou na finální faktuře sloučeny do tří základních částek - poplatek za správu (komise, přestupy, registrace, startovné), poplatek za organizaci soutěže (rozhodčí, delegáti) a pokuty (rozhodnutí STK, DK).

Proč je pro klub zavedení sběrné fakturace výhodné?

V rámci běžných plateb, které klub musí každý soutěžní ročník uskutečnit, se jedná zejména o značnou úsporu času i finančních prostředků. Klub nebude muset již žádné platby řešit v hotovosti a ihned při konkrétním úkonu. Nemusí vyplácet rozhodčí ihned po zápase, nemusí řešit okamžitou platbu za přestupy a hostování hráčů, ušetří čas za množství jednorázových plateb (například řešit platby složenkou prostřednictvím České pošty), má k dispozici kompletní přehled i historii plateb klubu na jednom místě.

Jak se klubu budou jednotlivé položky započítávat?

Každý poplatek, dle sazebníků uvedených v jednotlivých předpisech a řádech FAČR či řídících orgánů, bude automaticky připsán jako položka na fakturu klubu ihned po té, co dojde k dané akci v Informačním systému FAČR. Příklad: Klub dokončí přestup hráče v Informačním systému a na sběrné fakturaci se v tom okamžiku načte položka s popisem akce a částkou.

Kde klub uvidí, které položky má aktuálně naúčtované a přehled vystavených faktur?

Po přihlášení do Informačního systému FAČR uvidí administrátor v menu FAKTURACE všechny položky, které se mu v aktuálním fakturačním období (neuzavřená faktura) přiřadili pod jeho klub. U každé jednotlivé položky bude detailní informace, za jaký úkon byl poplatek vystaven. V historii vystavených faktur (uzavřené faktury) může také zpětně procházet jednotlivé faktury, detail poplatků a tisknout případné sestavy atd.

Co když na faktuře najdu chybně připsanou položku či chybnou částku?

Proti každé připsané položce je možnost přímo v prostředí Informačního systému FAČR podat rozpor. V aktuálním fakturačním období (neuzavřená faktura), je možné rozporovat jednotlivé položky a pokud příslušný řídící orgán či FAČR tento rozpor následně uzná, daná položka se automaticky z aktuálního období odstraní (zůstane pouze záznam o průběhu podaného rozporu). Pokud klub bude rozporovat zpětně položku v již uzavřeném fakturačním období (uzavřená faktura) a tento rozpor bude uznán, obdrží klub zpět tuto částku formou dobropisu.

Komu a jakým způsobem provede klub platbu faktury?

Fakturu jednotlivým klubům vystavuje vždy FAČR a platba je prováděna na její stanovený bankovní účet. Na konci každého fakturačního období (1x měsíčně) obdrží klub prostřednictvím Informačního systému FAČR fakturu, kde budou uvedeny potřebné informace k platbě – variabilní symbol, částka, číslo účtu, termín splatnosti atd. Klub je povinen provést úhradu faktury do stanového termínu splatnosti a uvádět vždy správný variabilní symbol a přesnou částku.

Co když klub nestihne fakturu uhradit v do termínu splatnosti?

Klub bude v centrální databázi evidován jako neplatič a bude vyzván prostřednictvím Informačního systému ke sjednání nápravy. Pokud ani poté neprovede úhradu dlužné částky, může FAČR přistoupit k postupnému omezování jednotlivých funkcí v Informačním systému FAČR.