27. 8. 2017

Rozhodnutí Odvolací komise FAČR

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla předsedou komise Mgr. Janem Lego, Ph.D., o žádosti členského klubu FC Baník Ostrava a.s. podle ust. § 107 odst. 5 Disciplinárního řádu, o zrušení vykonatelnosti rozhodnutí Disciplinární komise LFA ze dne 24.8.2017, jímž byl uložen disciplinární trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání, takto ... 

Vykonatelnost rozhodnutí Disciplinární komise LFA ze dne 24.8.2017, jímž byl členskému klubu FC Baník Ostrava a.s. uložen disciplinární trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání, se podle ust. § 110 odst. 9 Disciplinárního řádu zrušuje.

Odůvodnění:
Rozhodnutí se v souladu s ust. § 110 odst. 9 Disciplinárního řádu FAČR neodůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Plzni dne 27.8.2017