24. 2. 2015

Rozdělení státní dotace dle členství pro rok 2015

Fotbalová asociace České republiky bude v letošním roce, tak jako v předchozích letech, rozdělovat státní dotace dle členství v celkové výši 20 mil. Kč.

Klíčem pro rozdělení této státní dotace klubům bude počet členů FAČR v roce 2015 (tato skutečnost je deklarována zeleným označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na http://is.fotbal.cz, nebo http://clenstvi.fotbal.cz), kteří jsou členem FAČR prostřednictvím daného klubu a to k datu 28.2.2015.

Každý klub hrající na krajské a okresní úrovni, případně zabývající se jen mládeží, obdrží podíl státní dotace v takové výši, která bude odpovídat počtu členů, kteří jsou členem FAČR prostřednictvím toho daného klubu pro rok 2015.

Upozorňujeme, že kluby tedy nebudou mít nárok na podíl státní dotace za každého svého člena, který si obnoví členství ve FAČR na rok 2015 až po 28.2.2015, tedy v termínu od 1.3.2015.

Na podíl ze státní dotace mají nárok pouze ty kluby, které splní výše uvedené podmínky pro rozdělení státních dotací. Vypočítaná částka, tedy podíl státní dotace určený pro klub, je rozesílána prostřednictvím okresních fotbalových svazů.

Rozhodný den pro posouzení účasti klubu v soutěži je vždy 1.1. daného roku.
80% z členského příspěvku
Nárok na 80% z členských příspěvků mají všechny kluby hrající na krajské a okresní úrovni, případně zabývající se pouze mládeží.

80% z členských příspěvků obdrží všechny kluby (hrající na krajské a okresní úrovni, případně zabývající se pouze mládeží) dle počtu členů FAČR, kteří jsou členem prostřednictvím tohoto klubu pro daný rok. Tato částka je rozesílána prostřednictvím okresních fotbalových svazů a to ve dvou splátkách. Nejdříve za období od 1.1. do 28.2. daného roku a dále pak za období od 1.3.do 31.12. daného roku jako tzv. doplatek.

Rozhodný den pro posouzení účasti klubu v soutěži je vždy 1.1. daného roku.