13. 9. 2017

První vlna dotací: Do fotbalové rodiny zamířilo už přes 10 milionů korun

Fotbalová asociace České republiky spustila projekt elektronizace poskytování finanční podpory „Peníze přímo ke klubům“. Celý proces je řešen elektronickou formou - od žádosti, akceptace smlouvy až po vyúčtování v Informačním systému FAČR – významně tak zjednoduší veškeré procesy při finančních operacích a zachová maximální otevřenost.

FAČR tak dostála svému slovu a do hnutí obratem směřuje finanční prostředky z dotačního Programu V Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určeného na svoji činnost. Asociace během úterý 12. září 2017 odeslala finance již 399 různým subjektům, které jako první doložily požadované podklady nutné pro poskytnutí podpory. V první fázi tak mezi kluby a další subjekty odešla částka 10,8 milionu z celkové sumy 65 milionů, určené pro finanční podporu klubů pro rok 2017.

Fotbalová asociace obdržela z tohoto dotačního programu MŠMT pro rok 2017 souhrnnou částku 360 milionů korun.

Kluby společně s krajskými a okresními fotbalovými svazy, které mají nárok na finanční podporu, v letošním roce také poprvé obdrží požadované peníze prostřednictví transparentního účtu zřízeného FAČR pro tyto účely u Komerční banky. Finanční prostředky navíc premiérově poputují přímo na bankovní účty zmíněných subjektů, nikoliv na podúčty v rámci Informačního systému jako dosud.

„Znovu nám jde o vytvoření maximálního servisu pro všechny naše funkcionáře v klubech, okresních i krajských svazech. Všem chceme vyjít vstříc tak, aby nikdo nemusel nikam cestovat, cokoli tisknout nebo odesílat dokumenty ve fyzické podobě. Jsme přesvědčeni, že i tyto kroky celá fotbalová rodina ocení, protože jde o zjednodušení všech procesů spojených s finančními operacemi,“ říká Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR.

Asociace je připravena denně odesílat finanční podporu do klubů a dalších subjektů po splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory, tj. po doložení šesti dokumentů (potvrzení o vedení bankovního účtu, výpis z veřejného rejstříku, výroční zpráva, čestné prohlášení o bezdlužnosti, plná moc pověřené osoby a aktuální stanovy).