21. 7. 2017

Průlomové Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2017

Průlomové Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13.7.2017 (6 Afs 278/2016-54), který se zabýval posouzením možnosti poskytování činnosti výkonného sportovce živnostenským způsobem.

Fotbalová asociace České republiky (dále jen „FAČR“) projednávala koncem minulého roku s Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) problematiku charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daním z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

GFŘ následně vydalo dne 23.2.2017 k této věci stanovisko z něhož vyplývá, že činnost rozhodčího FAČR nelze dle GFŘ považovat za živnost a ani příjmy plynoucí z této činnosti tak není možné zdaňovat jako příjmy ze živnostenského podnikání s možností uplatňovat výdaje procentem z příjmů dle § 7 ZDP ve výši 60%.

Dne 13.7.2017 vydal Nejvyšší správní soud Rozhodnutí ve věci zdanění fotbalisty Davida Lafaty (6 Afs 278/2016-54), ve kterém se zabýval posouzením možnosti poskytování činnosti výkonného sportovce živnostenským způsobem.

Z uvedeného Rozhodnutí jednoznačně vyplývá možnost poskytovat služby podle Živnostenského zákona, kde podle přílohy č. 4, bodu 74. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní jednotlivých živností, je obsahem náplně živnosti volné „Provozování tělovýchovných zařízení a organizování sportovní činnosti“ mimo jiné též činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích, provozována samostatně za účelem zisku.

Příjmy plynoucí z této činnosti se tedy zdaňují jako příjmy ze živnostenského podnikání s možností uplatňovat výdaje procentem z příjmů dle §7 odst.7 ZDP ve výši 60%.