16. 8. 2018

Proces financování spolků FAČR na rok 2018 zahájen

Na základě uskutečněných seminářů Financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018, které proběhly ve dnech 6. 8. 2018 v Olomouci, 9. 8. a 13. 8. 2018 v Praze, oznamuje FAČR zahájení procesu financování spolků FAČR na rok 2018.

Pro informaci přikládáme níže prezentaci, která obsahuje stručný popis celého procesu financování v roce 2018. Zároveň na základě četných dotazů přikládáme v další příloze také odpovědi na nejčastější z nich.

FAČR informuje, že úhrady dobropisů sběrných faktur za organizaci soutěže budou probíhat v období od 21. 8. do 31. 8. 2018. Tato forma podpory bude probíhat automaticky bez vaší součinnosti. 

V případě nejasností či dotazů v oblastí žádostí o finanční podporu v IS FAČR se prosím obracejte:

  • v rámci technické podpory na Chafiza Chameta

e-mail: chafiz.chamet@mibcon.cz, telefon: +420 777 121 009

  • v rámci metodické podpory na Andreu Hořejší

e-mail: dotace@fotbal.cz, telefon: +420 604 555 665